Een gemeenrechtelijke regeling inzake onrechtmatige bedingen: (g)een valabel substituut voor de B2B-wet?

By P. Cambie en R. Feltkamp
Published on October 1, 2022