Boek 1 Nieuw Burgerlijk Wetboek (algemeen deel): zoektocht naar oplossingen voor een privaatrecht op maat van de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen

By L. Cornelis en R. Feltkamp
Published on September 27, 2021

In februari 2021 werden de voorstellen voor Boek1 (algemeen deel) en Boek 5 (verbintenissen) neergelegd in de Kamer.

Met deze boeken worden een aantal basisregels van het privaatrecht en het verbintenissenrecht gehercodificeerd.

Prof. Em. Ludo Cornelis en Prof. Dr. RĂ©gine Feltkamp maakten een analyse van het voorstel van Boek 1 waarbij ook een aantal aspecten van Boek 5 naar voren komen. Deze analyse werd in 15 episodes gepubliceerd in de reeks 'Boek 1 Nieuw Burgerlijk Wetboek (algemeen deel) : zoektocht naar oplossingen voor een privaatrecht op maat van de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen' op Corporate Finance Lab.

Hun conclusie is dat de voorstellen weinig of geen rekening houden met de maatschappelijke uitdagingen waarmee onze maatschappij vandaag te kampen heeft op het vlak van het klimaat, de ecologie, de ongelijkheid en het democratisch deficit, terwijl de voorgestelde bepalingen de basisregels van het (economisch) handelen tussen individuen betreffen.

Op 22 juni 2021 mochten zij hun standpunt toelichten in de hoorzitting van de Commissie voor Justitie. Hun uiteenzetting en het boeiend debat waartoe hun opmerkingen en de opmerkingen van de professoren Weyts en Storme aanleiding hebben gegeven, is hier te bekijken (vanaf 1u15').

Naar aanleiding van o.a. de discussie in de Commissie voor Justitie hebben zij hun analyse verder bijgewerkt (zie V2).