Voorstel van Boek 6 NBW : naar een aansprakelijkheidsrecht voor een (meer) duurzame samenleving?

Recent werd het wetsvoorstel voor Boek 6 NBW "Buitencontractuele aansprakelijkheid" neergelegd in de Kamer.

Dit wetsvoorstel beoogt het Belgisch aansprakelijkheidsrecht, dat vooral door de rechtspraak werd ontwikkeld, te verankeren in de wet. Er wordt voorgesteld de bestaande 6 artikelen van het BW te vervangen door 57 artikelen.

De bedoeling is om het aansprakelijkheidsrecht te moderniseren in het licht van de noden van onze samenleving vandaag.

Daarbij worden, volgens de toelichting, de volgende krachtlijnen gevolgd:

  • er wordt een duidelijkere en meer leesbare structuur voorgesteld van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Deze is opgebouwd rond de essentiële bestanddelen ervan (de verhouding tot andere aansprakelijkheidsregels, de tot aansprakelijkheid leidende feiten, het oorzakelijk verband, de schade en de schadeloosstelling);
  • er wordt een aantal ontwikkelingen in de rechtspraak bevestigen, wat verbeteringen en herschikkingen niet uitsluit;
  • er worden een aantal echte vernieuwingen ingevoerd op een aantal gebieden waar de rechtspraak onzeker of tegenstrijdig is.

Is het voorgestelde nieuwe aansprakelijkheidsrecht in staat om de diverse maatschappelijke ontregelingen waarmee onze samenleving te kampen heeft, in te dijken?

Draagt het bijd tot een meer duurzame samenleving?

In deze reeks op Law Back On track worden een aantal opinies gebundeld waarin het wetsvoorstel vanuit dit perspectief onder de loep wordt genomen.

Ludo Cornelis beet alvast de spits af.

Wie graag ook een korte opinie vanuit duurzaamheidsperspectief deelt op www.lawbackontrack.org, kan zijn tekst sturen naar Ludo Cornelis of Régine Feltkamp.