Nieuwe publicatie : milieuaansprakelijkheid voor leidinggevenden in business context

We zijn vereerd om via het publicatieplatform Law Back on Track het doctoraal proefschrift “Milieuaansprakelijkheid van leidinggevenden” van Tim Bleeker beschikbaar te mogen stellen.

In dit proefschrift, dat verdedigd werd aan de Universiteit Utrecht, onderzoekt Tim Bleeker de strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke mogelijkheden om een leidinggevende te sanctioneren voor een milieuovertreding in bedrijfscontext.

Van ieder rechtsgebied wordt onderzocht welke soorten regels bestaan voor milieubelastende activiteiten van ondernemingen, en tot wie deze regels zijn gericht.

Het proefschrift kan via deze link geconsulteerd worden.

Eerstdaags volgt ook een bespreking door L. Cornelis.