Voorstel van boek 6 BW (buitencontractuele aansprakelijkheid) : zijn de teerlingen geworpen?

In maart 2023 werd het wetsvoorstel voor Boek 6 NBW "Buitencontractuele aansprakelijkheid" neergelegd in de Kamer.

Een paar hoorzittingen vonden plaats in november 2023. Daarbij werden door vooraanstaande experten diverse kritieken geuit op de voorliggende teksten. In het bijzonder werd gewezen op de slachtofferonvriendelijkheid van de voorgestelde bepalingen.

Een paar amendmenten volgenden in november / december 2023.

Zij gaan niet echt in op de fundamentele kritieken die door verschillende auteurs geuit werden inzake de slachtofferonvriendelijkheid van de voorgestelde nieuwe regels. Zie hierover de diverse bijdragen in de reeks opinies op Lawbackontrack gewijd aan het voorgestelde boek 6.

In zijn bijdrage "De teerlingen gegooid : slachtoffer- en klimaatvriendelijkheid aan het werk" legt Ludo Cornelis nogmaals uit welke gevolgen dit in de praktijk zal hebben.

Over de amendementen moet nog worden gestemd. Mogelijk zijn de teerlingen nog niet definitief geworpen?