Nieuwe publicatie in het dossier over Boek 6: Over schadepreventie als essentieel bestanddeel van een duurzaam aansprakelijkheidsrecht en hoe (het voorstel van) Boek 6 BW daar (niet) mee omgaat

Op de in oktober 2023 door ALLIC georganiseerde studiedag in Antwerpen over "Boek 6 BW: het nieuwe Buitencontractuele Aansprakelijkheidsrecht" sprak R. Feltkamp in het kader van een aantal "Bedenkingen bij Boek 6 vanuit een duurzaamheidsperspectief" zich uit over de manier waarop het wetsvoorstel inzake Boek 6 (Buitencontractuele aansprakelijkheid) omgaat met schadepreventie.

Haar conclusie was dat het voorgestelde Boek 6 BW een stap vooruit is in die zin dat via bepalingen inzake bevel door de rechter preventieve maatregelen in het aansprakelijkheidsrecht geïntroduceerd worden, maar dat tegelijkertijd de betrokken bepalingen een maat voor niets zijn ingevolge hun te beperkt toepassingsgebied.

Ze verdedigde dat een schadepreventie een prominentere rol moet spelen in Boek 6.

Waarom dat volgens haar zo is kunt u lezen in een eerste deel van haar bijdrage "Over schadepreventie als essentieel bestanddeel van een duurzaam aansprakelijkheidsrecht en hoe (het voorstel van) Boek 6 BW daar (niet) mee omgaat".

In een tweede deel (dat nog in afwerking is) worden de bepalingen inzake schadepreventie zoals voorgesteld in Boek 6 BW verder onder de loep genomen en worden voorstellen geformuleerd tot aanpassingen van de betrokken bepalingen, zodat maatregelen tot schadepreventie een effectief rechtsmiddel kunnen zijn en kunnen bijdragen tot een humaan en duurzaam aansprakelijkheidsrecht.