De miskende rol van het privaatrecht in het duurzaamheidsdebat

In februari 2021 werden de voorstellen voor Boek1 (algemeen deel) en Boek 5 (verbintenissen) neergelegd in de Kamer.

Met deze boeken worden een aantal basisregels van het privaatrecht en het verbintenissenrecht gehercodificeerd.

Prof. Em. Ludo Cornelis en Prof. Dr. Régine Feltkamp maakten een analyse van het voorstel van Boek 1 waarbij ook een aantal aspecten van Boek 5 naar voren komen. Deze analyse werd in 15 episodes gepubliceerd in de reeks 'Boek 1 Nieuw Burgerlijk Wetboek (algemeen deel) : zoektocht naar oplossingen voor een privaatrecht op maat van de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen' op Corporate Finance Lab.

Hun conclusie is dat de voorstellen weinig of geen rekening houden met de maatschappelijke uitdagingen waarmee onze maatschappij vandaag te kampen heeft op het vlak van het klimaat, de ecologie, de ongelijkheid en het democratisch deficit, terwijl de voorgestelde bepalingen de basisregels van het (economisch) handelen tussen individuen betreffen.

Op 22 juni 2021 mochten zij hun standpunt toelichten in de hoorzitting van de Commissie van Justitie. Hun uiteenzetting en het boeiend debat waartoe hun opmerkingen en de opmerkingen van de professoren Weyts en Storme aanleiding hebben gegeven, is hier te bekijken (vanaf 1u15').

Sinds de hoorzitting hebben de auteurs hun bijdrage aangevuld met verdere inzichten. In de bijwerking wordt in het bijzonder verdere aandacht besteed aan de rol van het privaatrecht in het duurzaamheidsdebat. Deze rol wordt volgens hen ten onrechte geminimaliseerd en weggewuifd.

De bijwerking is hier beschikbaar.