Het

Par
Publié le mai 4, 2023

Recent werd het wetsvoorstel voor Boek 6 NBW "Buitencontractuele aansprakelijkheid" neergelegd in de Kamer.

Dit wetsvoorstel beoogt het Belgisch aansprakelijkheidsrecht, dat vooral door de rechtspraak werd ontwikkeld, te verankeren in de wet. Er wordt voorgesteld de bestaande 6 artikelen van het BW te vervangen door 57 artikelen.

De bedoeling is om het aansprakelijkheidsrecht te moderniseren in het licht van de noden van onze samenleving vandaag.

Daarbij worden, volgens de toelichting, de volgende krachtlijnen gevolgd:

  • er wordt een duidelijkere en meer leesbare structuur voorgesteld van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Deze is opgebouwd rond de essentiële bestanddelen ervan (de verhouding tot andere aansprakelijkheidsregels, de tot aansprakelijkheid leidende feiten, het oorzakelijk verband, de schade en de schadeloosstelling);
  • er wordt een aantal ontwikkelingen in de rechtspraak bevestigen, wat verbeteringen en herschikkingen niet uitsluit;
  • er worden een aantal echte vernieuwingen ingevoerd op een aantal gebieden waar de rechtspraak onzeker of tegenstrijdig is.

Vraag is of het voorgestelde nieuwe aansprakelijkheidsrecht in staat is om de diverse maatschappelijke ontregelingen waarmee onze samenleving te kampen heeft, in te dijken en aldus kan bijdragen tot een meer duurzame samenleving.

In deze reeks bundelen we een aantal opinies, waarbij het wetsvoorstel vanuit dit perspectief onder de loep wordt genomen.