Een gemeenrechtelijke regeling inzake onrechtmatige bedingen: (g)een valabel substituut voor de B2B-wet?

Par P. Cambie en R. Feltkamp
Publié le octobre 1, 2022